Всяка всячина до ЗНО №3: мова

Анна Огойко
18 травня 2021

Всяка всячина до ЗНО №3: мова

18 травня 2021 | Анна Огойко |

Третя всяка всячина вже чекає на вас! Цього разу 100 карток присвячено повторенню української мови до ЗНО 2021.

🔥МАТЕРІАЛИ ЗА НОМЕРАМИ ЗАВДАНЬ🔥

№1 ― Наголоси — https://navsi200.com/videos/nagolos/

№2 ― Співвідношення звуків і букв ― ttps://navsi200.com/videos/odnakova-kilkist-zvukiv/

№3 ― Дієприкметник як форма дієслова — ttps://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/participle_grammatically_charasteristic.html

№4 ― Спрощення в групах приголосних — https://navsi200.com/videos/sproshchennya/

№5 ― Чергування у-в — https://navsi200.com/videos/mylozvuchnist/

№6 ― Ненаголошені е, и ― https://navsi200.com/videos/nenaholosheni/

№7 ― Складні прикметники — https://navsi200.com/videos/skl-prykmetnyky/

№8 ― Апостроф ― https://navsi200.com/videos/apostrof/

№9 ― Правопис н і нн у прикметниках і дієприкметниках — https://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/praktikum/napisannja_nn_u_prikmetnikakh_i_pokhidnikh_slovakh/6-1-0-194l

№10 ― Наголоси — https://navsi200.com/videos/nagolos/

№11 ― 3 типи уподібнення звуків ― https://navsi200.com/movne/fonetyka-3-typy-upodibnennya-zvukiv/

№12 ― Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№13 ― Дієприслівник — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_gerundive.html/

№14 ― Велика літера у власних назвах — https://navsi200.com/videos/velyka-litera/

№15 ― Лапки у власних назвах — https://navsi200.com/videos/lapky/

№16 ― Правопис слів іншомовного походження — https://navsi200.com/videos/pravorys_inshomovni/

№17 — М’який знак — https://navsi200.com/videos/myakyi-znak/

№18 — Правопис складноскорочених слів — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_abbreviated_words_and_graphic_cuts.html

№19 — Уживання прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№20 — Правопис частки не ― https://navsi200.com/videos/chastka-ne/

№21 — Переносне значення слова ― https://navsi200.com/videos/perenosne/

№22 — Антоніми — https://navsi200.com/videos/antonimy/

№23 — Лексичні помилки ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky/

№24 — Омоніми — https://navsi200.com/videos/omonimy/

№26 — Займенники — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/pronoun_gramatically_characteristic.html

№27 — Суфікси та їхнє значення — https://navsi200.com/videos/sufiksy/

№29 — Лексичні помилки ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky/

№30 — Уживання прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

№32 — Синоніми — https://navsi200.com/videos/synonimy/

№33 — Кома перед як — https://navsi200.com/videos/porivnialnyi-zvorot/

№34 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№35 — Фразеологічний практикум №1 — https://navsi200.com/videos/problemni03/

Фразеологічний практикум №2 — https://navsi200.com/videos/frazeologizmy/

№36 — Спільнокореневі слова — https://navsi200.com/videos/spilnokorenevi/

№37 — Правопис сполучників ― https://navsi200.com/videos/pravopys-spolychnykiv/

№38 — Прості та складні речення — https://navsi200.com/videos/prosti-skladni/

№39 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№40 — Члени речення — https://navsi200.com/videos/chleny-rechennya/

№41 — Імена по батькові ― https://navsi200.com/videos/imena-po-batkovi/

№42 — Правопис часток — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/particle_spelling.html

№43 — Повні та неповні речення — https://navsi200.com/videos/povni-nepovni/

№44 — Підкреслені літери позначають однаковий звук — https://navsi200.com/videos/pidkresleni-litery/

№45 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№46 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№47 — Рід іменника — https://navsi200.com/videos/rid/

№48 — Родовий відмінок іменників чоловічого роду ― https://navsi200.com/videos/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

№49 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№51 — Кличний відмінок — https://navsi200.com/videos/klychnyi/

№52 — Ступені порівняння — https://navsi200.com/videos/stupeni-porivniannia/

№53 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№54 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№55 — Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№56 — Узгодження числівників — ttps://navsi200.com/videos/uzhodzhennya-chyslivnykiv/

№57 — Утворення дієприкметників — https://navsi200.com/videos/utvorenna-dieprykmetnykiv/

№58 — Вставні слова — https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/

№59 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№60 — Граматична основа речення — https://navsi200.com/chleny-rechennya

№61 — Займенники — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/pronoun_gramatically_characteristic.html

Складні прикметники — https://navsi200.com/videos/skl-prykmetnyky/

Правопис слів іншомовного походження — https://navsi200.com/videos/pravorys_inshomovni/

Правопис префіксів ― https://navsi200.com/prefiksy

№62 — Відносні прикметники — https://navsi200.com/vidnosni-prykmetnyky

№63 — Уживання числівників для позначення часу і дат — https://navsi200.com/chas

№64 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№65 — Уживання тире — https://navsi200.com/uzhyvanna-tyre/

№66 — Творення наказового способу дієслів — https://navsi200.com/nakazovyi

№67 — Написання прислівників разом, окремо і через дефіс — https://navsi200.com/skl-pryslivnyky

№68 — Особові закінчення дієслів (дієвідміни) — https://navsi200.com/videos/diyevidminy/

№69 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№70 — Відмінювання прізвищ ― https://webpen.com.ua/pages/linguistic_norm/first_name_declination.html

№71 — Поширені та непоширені речення — https://navsi200.com/videos/poshyreni-neposhyreni/

№72 — Дієприслівниковий зворот — https://navsi200.com/videos/ds-zvorot/

№73 — Службові частини мови —https://navsi200.com/videos/sluzhbovi/

№74 — Види складнопідрядних речень — https://navsi200.com/videos/rechenna-skladnopidradni/

№75 — Написання вигуків та звуконаслідувальних слів — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/exclamation_characteristic_spelling.html

№76 — Застарілі слова — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/obsolete_words_and_neologisms.html

№77 — Уживання прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

№78 — Синоніми — https://navsi200.com/videos/synonimy/

№79 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№80 — Ступені порівняння — https://navsi200.com/videos/stupeni-porivniannia/

№81 — Члени речення — https://navsi200.com/chleny-rechennya

№83 — Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№84 — Правопис прийменників — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/preposition_spelling.html

№85 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№86 — Типи складних речень — https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

№87 — Однорідні члени речення — https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

№88 — Лексичні помилки ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky/

Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№89 — Двокрапка — https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

№90 — Типи підрядних частин — https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

№91 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№92 — Спрощення в групах приголосних — https://navsi200.com/videos/sproshchennya/

№93 — Члени речення — https://navsi200.com/chleny-rechennya

№94 — Узгодження числівників — ttps://navsi200.com/videos/uzhodzhennya-chyslivnykiv/

№95 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№96 — Уживання тире — https://navsi200.com/uzhyvanna-tyre/

№97 — Пряма мова — https://navsi200.com/videos/priama-mova/

№98 — Уживання тире — https://navsi200.com/uzhyvanna-tyre/

№99 — Лексичні помилки ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky/

№100 — Типи підрядних частин — https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/


Коментарів опубліковано: 0