Уподібнення звуків: три типи (+ тест!)

Уподібнення звуків: три типи (+ тест!)

24 вересня 2021 | Анна Огойко |

Під час підготовки до ЗНО однією з найскладніших тем з української мови, а саме з фонетики – науки про звуки – є уподібнення звуків або асиміляція.

Уподібнення означає, що звуки, які стоять поряд, стають подібними один до одного. Коли це відбувається? Які є три типи уподібнення звуків? Нумо розбиратись.

УВАГА! У прикладах слова подано в транскрипції без наголосів та специфічних позначок, що не стосуються теми.

1. Уподібнення звуків за дзвінкістю або глухістю

Під час швидкої вимови слів деякі звуки стають схожими. Наприклад, у слові «отже» друга літера – т, проте чуємо ми там звук [д] – [одже]. Відповідальний за це звук [ж], який є дзвінким, значно сильнішим за глухий, тому він і впливає на попередній глухий.

[одже], дзвінкі звуки завжди впливають на попередні глухі, роблячи їх також дзвінкими. Наприклад:

молотьба – [молод’ба]

вокзал – [воґзал]

АЛЕ глухі звуки занадто слабенькі, тому вони, зазвичай, ніяк не впливають на попередні дзвінкі, ОКРІМ ВИНЯТКІВ:

вогкий – [вохкий]

легко – [лехко]

нігті – [н’іхті]

кігті – [к’іхт’і]

дьогтю – [д’охт’у]

2. Уподібнення звуків за м’якістю

Якщо у слові є м’який або пом’якшений звук, а перед цим звуком стоїть [д], [т], [з], [c], [ц], [л], [н] («Де ти з’їси ці лини?»), то ці звуки уподібнюються, тобто обоє стають м’якими. Ось така схема цього процесу:

[д], [т], [з], [c], [ц], [л], [н] + [м’який] АБО [пом’якшений]

Приклади:

пісня – [піс’н’а]

гість – [г’іс’т’]

3. Уподібнення звуків за місцем і способом творення

Та-а-ак, це уподібнення звуків може бути важко збагнути. Його можна хіба почути, або й просто вивчити.

Спробуйте вимовити вголос слово «хочеться»: «Мені так хочеться морозива», наприклад. Що чуємо? Чи чуємо ми окремі звуки [т] і [с] наприкінці? Мабуть, що ні. Бо у швидкому мовленні відбувається уподібнення звуків, і ми чуємо вже [хочец’:а].

Інші типові приклади такого уподібнення звуків (вимовляйте вголос!):

ТЬС(Я) [ц’:а] учиться [учиц’:а]
ШС(Я) [с’:а] смієшся [см'ійес':а]
ЖС(Я) [з’с’:а] зважся [зваз’с’:а]
ЧС(Я) [ц’с’:а] покалічся [покал’іц’с’:а]
СШ(И) [ш:] принісши [прин’іш:и]
ЗШ(И) [жш] привізши [прив’іжш:и]
ЗЖ [ж:] зжати [ж:ати]
ЗШ [жш] безшовний [бежшовний]
ЗЧ [жч] без черги [бежчерги]
ЖЦ(І) [з’ц’і] книжці [книз’ц’і]
ЧЦ(І) [ц’:і] дочці [доц’:і]
ШЦ(І) [с’ц’і] товаришці [товарис’ц’і]
ТЦ(І) [ц’:і] квітці [квіц’:і]
ТЦ [ц:] болітце [бол’іц:е]
ТЧ [ч:] Вітчизна [в’іч:изна]
ТШ [чш] багатший [багачший]
СЧ [шч] Парасчин [парашчин]
ДЦ(Я) [ц:] вісімнадцять [в’іс’імнац’:ат’]
СТЧ [шч] невістчин [нев’ішчин]


Сподіваюся, тепер тобі буде легше розібратися в явищі уподібнення звуків. Перевір себе, пройшовши тест унизу!

А ще читай про те, як звуки чергуються з метою милозвучності в статті:

Хочеш більше корисних матеріалів для підготовки до ЗНО?Підписуйся на наш канал на Youtube! Там багатеЗНО цікавого :)

Тренувальні тести

Перш ніж розпочати тест, увійдіть на сайт.


Правила Уподібнення Букви Звуки Фонетика

Коментарів: 19