Розбір демонстраційного ЗНО 2021 з української мови

Анна Огойко
6 жовтня 2020

Розбір демонстраційного ЗНО 2021 з української мови

6 жовтня 2020 | Анна Огойко |

Ви просили - я зробила :) Повний розбір демонстраційного варіанту ЗНО 2021 з української мови! Це відео довге, але, можливо, найважливіше для всіх, хто складатиме ЗНО у 2021 році. Не пропусти!

Завантажити тестовий зошит

Корисні матеріали за номерами завдань:

Завдання № 1 Однаковий звук підкреслено

Уподібнення

Завдання № 2 Урок про наголоси

Список наголосів для друку

Завдання № 3 Спрощення

Завдання № 4 Правопис префіксів

Ненаголошені е, и

Завдання № 5 Подвоєння

Завдання №6 М’який знак

Завдання №7 Складні прикметники

Завдання №8 Складні прислівники

Завдання №9 Значення суфіксів

Завдання №10-14 Лексичні помилки

Пароніми

Завдання №15 Неправильно побудоване речення

Завдання №16 Пряма і непряма мова

Завдання №17 Усе про тире

Завдання №19 Ступені порівняння

Завдання №20 Кличний відмінок

Роди іменників

Завдання №21 Вживання прийменників

Завдання №22 Відмінювання числівників

Завдання №23 Узгодження числівників

Завдання №25 Типи складних речень

Завдання №26 Типові пунктуаційні помилки

Завдання №27 Однорідні члени речення

Завдання №28 Відмінювання числівників

Завдання №29 Фразеологічний практикум

Завдання №30 Частини мови

Завдання №31 Усі випадки вживання тире

Завдання №32 Види складнопідрядних речень

Підрядний зв’язок між словами

Завдання №33 Види складних речень

Завдання №34-39 Як працювати з текстом

Завдання №40 10 фішок власного висловлення


Коментарів опубліковано: 0