Нова всяка всячина ЗНО з української мови: 100 завдань для повторення в порядку програми ЗНО 2020 року

Анна Огойко
2 червня 2020

Нова всяка всячина ЗНО з української мови: 100 завдань для повторення в порядку програми ЗНО 2020 року

2 червня 2020 | Анна Огойко |

Новенькі 100 карток до ЗНО! Цього разу з мови і в порядку програми. Я взяла офіційний документ з програмою ЗНО-2020 і підготувала запитання за темами від фонетики до синтаксису. Як тобі такий формат?

📌 Згадане відео:

🔥 Корисні матеріали до ЗНО за номерами завдань у відео 🔥

№1 ― Наголоси ― https://navsi200.com/slova-z-naholosamy-2020/

№2 ― Співвідношення звуків і букв ― https://navsi200.com/odnakova-kilkist-zvukiv/

№3 ― Уподібнення приголосних ― https://navsi200.com/fonetyka-3-typy-upodibnennya-zvukiv
https://navsi200.com/pidkresleni-litery/

№4 ― Спрощення приголосних ― https://navsi200.com/sproshchennya/

№5 ― Чергування у-в ― https://navsi200.com/mylozvuchnist/
https://navsi200.com/pro-mylozvuchnist-ukrajinskoji-movy-test/

№6 ― Чергування і-й ― https://navsi200.com/mylozvuchnist/
https://navsi200.com/pro-mylozvuchnist-ukrajinskoji-movy-test

№7 ― Ненаголошені голосні — http://navsi200.com/nenaholosheni

№8 ― Сполучення йо, ьо ― https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/orfografiya/spoluchennya_yo_io

№9 ― Знак м’якшення ― http://navsi200.com/myakyi-znak

№10 ― Апостроф ― https://navsi200.com/apostrof

№11 ― Подвоєння букв ― https://navsi200.com/podvoyennya

№12 ― Правопис префіксів ― https://navsi200.com/prefiksy

№13 ― Чергування приголосних ― https://navsi200.com/cherhuvannya-pr/

№14 ― Правопис великої літери ― https://navsi200.com/problemni02/

№15 ― Лапки у власних назвах ― http://pravopys.mova.info/pravopys.aspx?SectionID=2350

№16 ― Написання слів іншомовного походження — https://navsi200.com/inshomovni

№17 — Написання складних слів — https://navsi200.com/skl-prykmetnyky

https://navsi200.com/skl-pryslivnyky

№18 — Правопис складноскорочених слів — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_abbreviated_words_and_graphic_cuts.html

№19 — Правопис відмінкових закінчень іменників — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_endings_nouns_I_case.html

№20 — Правопис відмінкових закінчень прикметників — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_case_endings.html

№21 — Правопис н і нн у прикметниках і дієприкметниках — https://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/praktikum/napisannja_nn_u_prikmetnikakh_i_pokhidnikh_slovakh/6-1-0-194

№22 — Не з різними частинами мови — https://navsi200.com/chastka-ne

№23 — Пряме і переносне значення слів — https://navsi200.com/perenosne

№24 — Омоніми — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/homonyms_and_paronyms.html

№25 — Синоніми — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/synonyms.html

№26 — Антоніми — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/synonyms.html

№27 — Пароніми — https://navsi200.com/paronimy

№28 — Запозичення з інших мов — https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/leksichni_zapozichennja/5-1-0-59

№29 — Застарілі слова — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/obsolete_words_and_neologisms.html

№30 — Неологізми — https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/obsolete_words_and_neologisms.html

№31 — Фразеологізми — https://navsi200.com/problemni03/

№32 — Будова слова — https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/zmist_rozdilu/budova_slova

№33 — Спільнокореневі слова — https://navsi200.com/videos/spilnokorenevi/

№34 — №45 Визначення частин мови — https://navsi200.com/chastyny-movy/

№46 — Іменники власні і загальні — http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/rozr.htm#t1

№47 — Іменники істоти і неістоти — http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/rozr.htm#t1

№48 — Рід іменників — https://navsi200.com/rid

№49 — Число іменників — https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/morfologija_i_pravopis/chislo_imennikiv/6-1-0-89

№50 — Відмінювання іменників (родовий відмінок) — https://navsi200.com/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

№51 — Незмінювані іменники в українській мові — https://svitslova.com/mova/morpho/4391-2014-11-28-10-15-28.html

№52 — Імена по батькові — https://navsi200.com/imena-po-batkovi

№53 — Кличний відмінок іменників — https://navsi200.com/klychnyi

№54 — Розряди прикметників за значенням — https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/prikmetnik/rozryadi_prikmetnikiv_za_znachennyam

Відносні прикметники — https://navsi200.com/vidnosni-prykmetnyky

№55 — Ступені порівняння прикметників — https://navsi200.com/stupeni-porivniannia

№56 — Відмінювання кількісних числівників ― https://navsi200.com/video1/

№57 — Відмінювання порядкових числівників ― https://navsi200.com/video1

№58 — Узгодження числівників з іменниками — https://navsi200.com/uzhodzhennya-chyslivnykiv

№59 — Уживання числівників для позначення часу і дат — https://navsi200.com/chas

№60 — Відмінювання займенників — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/pronoun_declination.html

№61 — Правопис займенників — https://dyskurs.net/skladni-zaimennyky/

№62 — Форми дієслова — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_gramatically_characteristic.html

№63 — Творення наказового способу дієслів — https://navsi200.com/nakazovyi

№64 — Особові закінчення дієслів (дієвідміни) — https://navsi200.com/videos/diyevidminy/

№65 — Творення дієприкметників — https://navsi200.com/yak-pravylno-bazhayuchyj-chy-ohochyj-zaviduyuchyj-chy-zaviduvach-aktyvni-dijeprykmetnyky-v-ukrajinskij-movi/

№66 — Ступені порівняння прислівників — http://shkolyar.in.ua/stupeni-porivnyannya-pryslivnykiv7

№67 — Написання прислівників разом, окремо і через дефіс — https://navsi200.com/skl-pryslivnyky

№68 — Зв’язок прийменників з непрямими відмінками іменника — https://svitslova.com/mova/morpho/4883-2018-03-18-18-52-56.html

№69 — Вживання прийменників — https://navsi200.com/pryjmennyky

№70 — Правопис прийменників — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/preposition_spelling.html

№71 — Правопис сполучників — https://navsi200.com/pravopys-spolychnykiv

№72 — Правопис часток — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/particle_spelling.html

№73 — Правопис вигуків — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/exclamation_characteristic_spelling.html

№74 — Підрядний і сурядний зв’язок — https://navsi200.com/skladnosuradne

№75 — Граматична основа речення — https://navsi200.com/chleny-rechennya

№76 — Прості та складні речення — https://navsi200.com/prosti-skladni

№77 — Односкладні речення — https://navsi200.com/odnoskladni-rechenna

№78 — Поширені й непоширені речення — https://navsi200.com/poshyreni-neposhyreni

№79 — Повні й неповні речення — https://navsi200.com/povni-nepovni

№80 — Ускладнені речення — https://navsi200.com/typy-rechen/

№81 — Типи односкладних речень — https://navsi200.com/odnoskladni-rechenna

№82 — Другорядні члени речення — https://promovu.in.ua/secondary-parts/

№83 — Порівняльний зворот — https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/comparative_turnover.html

№84 — Речення з однорідними членами — https://navsi200.com/odnoridni-chleny

№85 — Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами — https://navsi200.com/odnoridni-chleny

№86 — Речення зі звертанням — https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/appeal.html

№87 — Речення зі вставними словами — https://navsi200.com/vstavni-slova

№88 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№89 — Відокремлені означення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny
http://l-ponomar.com/vidokremleni-oznachennya-pryklady/

№90 — Відокремлені прикладки — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny
http://l-ponomar.com/vidokremlena-prykladka-rechennya/

№91 — Відокремлені обставини — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny
https://navsi200.com/vidokremlena-obstavyna

№91 — Відокремлені додатки — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/vidokremlennja_dodatkiv/7-1-0-199

№93 — Відокремлені уточнювальні члени речення — https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/vidokremleni_utochnjuvalni_chleni_rechennja/7-1-0-198

№94 — Типи складних речень — https://navsi200.com/typy-rechen/

№95 — Розділові знаки в складносурядному реченні — http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.7.1.html

№96 — Види складнопідрядних частин — https://navsi200.com/video2/

№97 — Розділові знаки в складнопідрядному реченні — http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.7.2.html

№98 — Розділові знаки в безсполучниковому реченні — http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.7.3.html
Тире — https://navsi200.com/uzhyvanna-tyre/
Двокрапка — https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

№99 — Пряма й непряма мова — https://navsi200.com/priama-mova

№100 — Цитата — https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/direct_speech.html


Коментарів опубліковано: 1

  • Ольга

    • Чер 07 11:53

    Шановні Анно та вся команда "На всі двісті"! Щиро вдячна за вашу неоціненну працю! Ви великі молодці, бо значно полегшуєте підготовку абітурієнтів до ЗНО та мотивуєте їх!