Всяка всячина до ЗНО №1: мова

Анна Огойко
6 травня 2021

Всяка всячина до ЗНО №1: мова

6 травня 2021 | Анна Огойко |

Це перша всяка всячина з мови до ЗНО-2021. У цьому відео є 100 карток із запитаннями на різні програмові теми: беріть зошит, чашечку чаю - і починайте тренуватися!

🔥МАТЕРІАЛИ ЗА НОМЕРАМИ ЗАВДАНЬ🔥

№1 ― Правопис префіксів ― https://navsi200.com/videos/prefiksy/

№2 ― Переносне значення слова ― https://navsi200.com/videos/perenosne/

№3 ― Правопис сполучників ― https://navsi200.com/videos/pravopys-spolychnykiv/

№4 ― Родовий відмінок іменників чоловічого роду ― https://navsi200.com/videos/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

№5 ― Правопис прислівників ― https://navsi200.com/videos/skl-pryslivnyky/

№6 ― Імена по батькові ― https://navsi200.com/videos/imena-po-batkovi/

№7 ― Ступені порівняння — https://navsi200.com/videos/stupeni-porivniannia/

№8 ― Ненаголошені е, и ― https://navsi200.com/videos/nenaholosheni/

№9 ― Лексичні помилки ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky/

№10 ― Співвідношення звуків і букв ― https://navsi200.com/videos/odnakova-kilkist-zvukiv/

№11 ― Апостроф ― https://navsi200.com/videos/apostrof/

№12 ― Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№13 ― Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№14 ― Правопис префіксів ― https://navsi200.com/videos/prefiksy/

№15 ― Ступені порівняння — https://navsi200.com/videos/stupeni-porivniannia/

№16 ― Правопис займенників —https://ukr.ed-era.com/zaymennik/pravopis_zaimennikiv

№17 — Чергування у-в — https://navsi200.com/videos/mylozvuchnist/

№18 — Наголоси — https://navsi200.com/videos/nagolos/

№19 — Позначення часу — https://navsi200.com/videos/chas/

№20 — Правопис прислівників ― https://navsi200.com/videos/skl-pryslivnyky/

№21 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№22 — Лапки у сласних назвах — https://navsi200.com/videos/lapky/

№23 — Спільнокореневі слова — https://navsi200.com/videos/spilnokorenevi/

№24 — Синоніми — https://navsi200.com/videos/synonimy/

№25 — Спрощення в групах приголосних — https://navsi200.com/videos/sproshchennya/

№26 — Складні прикметники — https://navsi200.com/videos/skl-prykmetnyky/

№27 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№28 — Однорідні члени речення — https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

№29 — Подвоєння літер — https://navsi200.com/podvoyennya

№30 — Пароніми — https://navsi200.com/videos/paronimy/

№31 — Правопис прислівників ― https://navsi200.com/videos/skl-pryslivnyky/

№32 — Родовий відмінок іменників чоловічого роду ― https://navsi200.com/videos/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

№33 — Рід іменника — https://navsi200.com/videos/rid/

№34 — Уживання тире — https://navsi200.com/videos/uzhyvanna-tyre/

№35 — Правопис слів іншомовного походження — https://navsi200.com/videos/pravorys_inshomovni/

№36 — Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№37 — Правопис слів іншомовного походження — https://navsi200.com/videos/pravorys_inshomovni/

№38 — Утворення дієприкметників — https://navsi200.com/videos/utvorenna-dieprykmetnykiv/

№39 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№40 — Дієслово в минулому часі — https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_past_tense_subjunctive.html

№41 — Узгодження числівників — https://navsi200.com/videos/uzhodzhennya-chyslivnykiv/

№42 — Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№43 — Суфікси та їхнє значення — https://navsi200.com/videos/sufiksy/

№44 — Підкреслені літери позначають однаковий звук — https://navsi200.com/videos/pidkresleni-litery/

№45 — Велика літера у власних назвах — https://navsi200.com/videos/velyka-litera/

№46 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№47 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№48 — Кома перед як — https://navsi200.com/videos/porivnialnyi-zvorot/

№49 — Уживання прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

№50 — Двокрапка — https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

№51 — Види складнопідрядних речень — https://navsi200.com/videos/rechenna-skladnopidradni/

№52 — Вставні слова — https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/

№53 — Складні прикметники — https://navsi200.com/videos/skl-prykmetnyky/

№54 — Односкладні речення — https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

№55 — Узгодження числівників — https://navsi200.com/videos/uzhodzhennya-chyslivnykiv/

№56 — Прості та складні речення — https://navsi200.com/videos/prosti-skladni/

№57 — Частини мови ― https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№58 — Пряма мова — https://navsi200.com/videos/priama-mova/

№59 — Узгодження числівників — https://navsi200.com/videos/uzhodzhennya-chyslivnykiv/

№60 — Типові пунктуаційні помилки — https://navsi200.com/punktuacijni-pomylky/

№61 — Правопис прислівників ― https://navsi200.com/videos/skl-pryslivnyky/

№62 — Правопис слів іншомовного походження — https://navsi200.com/videos/pravorys_inshomovni/

№63 — Спрощення в групах приголосних — https://navsi200.com/videos/sproshchennya/i

№64 — Члени речення — https://navsi200.com/videos/chleny-rechennya/

№65 — Дієвідміни й закінчення дієслів — https://navsi200.com/videos/diyevidminy/

№66 — Уживання прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

№67 — Родовий відмінок іменників чоловічого роду ― https://navsi200.com/videos/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

Рід іменника — https://navsi200.com/videos/rid/

№68 — Кома в складнопідрядному реченні — http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.7.2.html

№69 — Фразеологічний практикум №1 — https://navsi200.com/videos/problemni03/

Фразеологічний практикум №2 — https://navsi200.com/videos/frazeologizmy/

№70 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№71 — Поширені та непоширені речення — https://navsi200.com/videos/poshyreni-neposhyreni/

№72 — Підкреслені літери позначають однаковий звук — https://navsi200.com/videos/pidkresleni-litery/

№73 — Двокрапка — https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

№74 — Види складнопідрядних речень — https://navsi200.com/videos/rechenna-skladnopidradni/

№75 — Неправильно побудоване речення — https://navsi200.com/videos/nepravylno-pobudovane-rechenna/

№76 — Односкладні речення — https://navsi200.com/odnoskladni-rechenna

№77 — Наказовий спосіб дієслів — https://navsi200.com/videos/nakazovyi/

№78 — Наголоси — https://navsi200.com/videos/nagolos/

№79 — Типи підрядних частин — https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

№80 — Антоніми — https://navsi200.com/videos/antonimy/

№81 — Службові частини мови — https://navsi200.com/videos/sluzhbovi/

№82 — Кома перед як — https://navsi200.com/videos/porivnialnyi-zvorot/

№83 — Відносні прикметники — https://navsi200.com/videos/vidnosni-prykmetnyky/

№84 — Односкладні речення — https://navsi200.com/odnoskladni-rechenna

№85 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№86 — Типи складних речень — https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

№87 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№88 — Рід іменника — https://navsi200.com/videos/rid/

№89 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№90 — Однорідні члени речення — https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

№91 — Відокремлені обставини — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny
https://navsi200.com/vidokremlena-obstavyna

№91 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№92 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№93 — Кличний відмінок — https://navsi200.com/videos/klychnyi/

№95 — Уживання тире — https://navsi200.com/videos/uzhyvanna-tyre/

№96 — Лексичні помилки у вживанні дієслів ― https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№97 — Типи складних речень — https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

№98 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/vidokremleni-chleny

№99 — Написання частки не — https://navsi200.com/videos/chastka-ne/

№100 — Правопис прислівників ― https://navsi200.com/videos/skl-pryslivnyky/


Коментарів опубліковано: 1

  • Денис

    • Тра 30 15:15

    Дякую за Вашу працю