Розбір пробного ЗНО з української мови (2021)

Анна Огойко
10 квітня 2021

Розбір пробного ЗНО з української мови (2021)

10 квітня 2021 | Анна Огойко |

Це перша частина нашого детального розбору пробного ЗНО з української мови. Дивіться це відео, щоб остаточно розібратися з новим форматом тесту та зміненими завданнями!

📌 Завантажити зошит із завданнями можна тут ‣ https://navsi200.com/tsikave/testovi-zoshyty/

🚩 Матеріали за завданнями пробного ЗНО:

№1 — Позначення звуків буквами — https://navsi200.com/videos/pidkresleni-litery/

№2 — Наголоси — https://navsi200.com/videos/nagolos

№3 — Спрощення в групах приголосних — https://navsi200.com/videos/sproshchennya/

№4 — Написання и, і в іншомовних словах — https://navsi200.com/videos/inshomovni-y-i/

№5 — Ненаголошені е, и — https://navsi200.com/videos/nenaholosheni/

№6 — Апостроф — https://navsi200.com/videos/apostrof/

№7 — Складні прикметники — https://navsi200.com/videos/skl-prykmetnyky/

№9 — Суфікси та їхні значення — https://navsi200.com/videos/sufiksy/

№10-12 — Лексичні помилки у вживанні дієслів — https://navsi200.com/videos/leksychni-pomylky-dieslova/

№13-14 — Пароніми — https://navsi200.com/videos/paronimy/

№15 — Дієприслівниковий зворот — https://navsi200.com/videos/ds-zvorot/

№16 — Пряма мова — https://navsi200.com/videos/priama-mova/

№17 — Кома в складному реченні— https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/complex_sentence_coma.html

№18 — Непряма мова — https://navsi200.com/videos/nepriama_mova/

№19 — Наказовий спосіб дієслів — https://navsi200.com/videos/nakazovyi/

№20 — Рід іменника — https://navsi200.com/videos/rid/

Родовий відмінок іменників чоловічого роду — https://navsi200.com/videos/rodovij-vidminok-imennikiv-cholovichogo-rodu-praktichnij-videourok/

№21 — Помилки у вживанні прийменників — https://navsi200.com/videos/pryjmennyky/

№22 — Ступені порівняння — https://navsi200.com/videos/stupeni-porivniannia/

№23 — Відмінювання числівників — https://navsi200.com/videos/chyslivnyk2/

№25 — Відокремлені члени речення — https://navsi200.com/videos/vidokremleni-chleny/

№26 — Вставні слова — https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/

№28 — Однорідні члени речення — https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

№29 — Фразеологізми — https://navsi200.com/videos/problemni03/

№30 — Частини мови — https://navsi200.com/videos/chastyny-movy/

№31 — Типи складних речень — https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

№32 — Підрядні зв'язки — https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

№33 — Члени речення — https://navsi200.com/videos/chleny-rechennya/

№34 — №39 — Робота з текстом — https://navsi200.com/videos/analiz-tekstu-praktychnyi-urok/

№40 — Власне висловлення — https://navsi200.com/videos/yak-napysaty-vlasne-vyslovlennia/


Коментарів опубліковано: 0