Метафора, метонімія, синекдоха – у чому відмінність?

Метафора, метонімія, синекдоха – у чому відмінність?

16 січня 2020 | Анна Огойко |

Уяви ситуацію: “За вікном іде сніг, а Червона Шапочка вмостилася собі в кріслі й читає Підмогильного”.

У цьому “казковому” реченні можна знайти і метафору, і метонімію, і синекдоху.

Що де є? 

Метафора

Метафора (з грецької «перенесення») – розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого:

  • Йдесніг – сніжинки, як відомо, «ходити» не вміють.

Ще приклади:

  • Полетіву магазин по цукерки – не на літаку«полетів», а дуже швидко пішов;
  • «Трояндиднів», «крилозорі» (В. Сосюра);

Метонімія

Метонімія – заміна одного слова іншим на основі суміжності (тобто тісного зв’язку):

  • ЧитатиПідмогильного – не сам твір, а його автор;

Ще приклади:

  • Я з’їв цілутарілку – не сам предмет, а що в ньому вміщено;
  • Київпрокидається – не самі люди, а місто, в якому вони перебувають.

Синекдоха

Синекдоха – різновид метонімії. Заміна назви цілого предмета назвою його частини:

  • Червонашапочка – на позначення всієї дівчинки – лише її головний убір.

Ще приклади:

  • Ногимоєї тут не буде – на позначення цілої людини – тільки частина її тіла;
  • Вчися шануватикопійку – на позначення всіх грошей – найменша частина грошей.

Також пам'ятай про уособлення (персоніфікацію) – це вид метафори, перенесення ознак особи на предмети, речі, явища, тваринний і рослинний світ:

  • В золотій смушевій шапці циган-вечірсходивз гір, Нісвін ніченьці-циганці з срібла кований набір (О. Олесь).

Раджу тобі вивчити не так визначення цих тропів, як приклади, що їх ілюструють. Знаючи по 3 приклади до кожного тропа, ти зможеш легко впізнати ці прийоми у завданнях тестів.


Якщо ти краще засвоюєш нову інформацію саме з прикладами, переглянь і цю статтю теж:

Хочеш більше корисних матеріалів для підготовки до ЗНО?Підписуйся на наш канал на Youtube! Там багатеЗНО цікавого :)


Метонімія Синекдоха Метафора Українська література

Коментарів: 1